Smart Thread Pool使用的经验,持续更新

时间:12-03-07 栏目:C#开发 作者:kyle 评论:0 点击: 10,222 次

1、创建一个简单线程池

 

1
2
3
4
5
6
7
// 创建一个线程池
SmartThreadPool smartThreadPool = new SmartThreadPool();
 // 执行任务
smartThreadPool.QueueWorkItem(() =>
{
     Console.WriteLine("Hello World!");
});

2、带返回值


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
// 创建一个线程池
SmartThreadPool smartThreadPool = new SmartThreadPool();
// 执行任务
var result = smartThreadPool.QueueWorkItem(() =>
{
    var sum = 0;
    for (var i = 0; i < 10; i++)
        sum += i;
    return sum;
});
// 输出计算结果
Console.WriteLine(result.Result);
3、等待多个任务完成

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 // 创建一个线程池
SmartThreadPool smartThreadPool = new SmartThreadPool();
// 执行任务
var result1 = smartThreadPool.QueueWorkItem(() =>
{
    //模拟计算较长时间
    Thread.Sleep(5000);
    return 3;
});
var result2 = smartThreadPool.QueueWorkItem(() =>
{
    //模拟计算较长时间
    Thread.Sleep(3000);
    return 5;
});
bool success = SmartThreadPool.WaitAll(
    new IWorkItemResult[] { result1, result2 });
if (success)
{
    // 输出结果
    Console.WriteLine(result1.Result);
    Console.WriteLine(result2.Result);
}
 

成都SEO小五嚎2句: 本文是(成都SEO小五)辛苦弄出来的,转载成都SEO小五原创的请保留链接: Smart Thread Pool使用的经验,持续更新,3Q

Smart Thread Pool使用的经验,持续更新:等您坐沙发呢!

来给哥评论评论


------====== 小五公告 ======------
成都SEO小五,专注成都搜索引擎优化。
小五善长站内外优化,C#、PHP开发,中英文SEO,Google中英文和百度优化技术。欢迎群内交流。伸手党请绕路,求资源的请绕开,求问题解答的请进群内交流。开放了一个QQ交流群:160750032。加入验证时请标注任何SEO相交字眼。友情链接直接Q我,收录正常,内容大部份原创、SEO或者程序开发、网络营销、线上推广等相关行业即可。

常用工具

赞助广告

来看过哥的人